درمان حالت تهوع

مجموعه: پزشکی

درمان حالت تهوع بــا داروهای گیاهی

درمان حالت تهوع

حالت تهوع فرقی ندارد در دوران بارداری و یــا در حالات دیگر را می توانید بــا خوردنی های گیاهی و طبیعی درمان کنید.هنگامی کــه احساس حالت تهوع دارید احتمالاً آخرین چیزی کــه شما می خواهید بــه آن فکر کنید در مورد نوشیدن و خوردن است. بــا ایــن حال؛ شما بــه منظور حفظ سلامتی و دریافت بهبودی از بیماری؛ نیاز بــه تغذیه مناسب دارید. در حالی کــه برخی از مواد غذایی می تواند تهوع را بدتر کند.

برخی غذاهای دیگر وجود دارد کــه شما می توانید بــا خیال راحت بدون داشتن احساس بدتر بخورید تغذیه و هیدراتاسیون هنگام داشتن حالت تهوع بــه بهبودی شما کمک خواهد کرد. در ایــن جا 10 تــا از بهترین گزینه ها و نکات ضروریبرا کاهش حالت تهوع آورده می شود.
زمانی کــه حالت تهوع دارید چــه چیزی بــایــد بخورید

هنگامی کــه شما حالت تهوع دارید چیزهایی هستند کــه شما می توانید بخورید تــا بــه داشتن احساس بهتر و تسکین ناراحتی معده شما کمک کــنــد ایــن شامل موارد زیر اســت :

درمان حالت تهوع بــا خوردن زنجبیل

زنجبیل بــه منظور کاهش تهوع می تواند خورده شــود شما بــایــد در حدود 1 گرم زنجبیل را بــرای کنترل تهوع بخورید می توانید تــا چهار گرم در روز بخورید اگــر شما باردار هستید بــا دکتر خود قبل از خوردن زنجبیل مشورت نـمـایـیـد در دوران بارداری؛ دوز زنجبیل مصرفی هیچ گاه نباید بالاتر از یک گرم شود.

زنجبیل می تواند در مواد غذایی و میان وعده های مختلف بدون مصرف بالاتر از مقدار توصیه شده گنجانیده شــود شما می توانید زنجبیل را بــا خوردن یک چای زنجبیل تازه و یــا جویدن زنجبیل متبلور شده مصرف کنید.

درمان حالت تهوع بــا داروهای گیاهی

برای درمان حالت تهوع سعی کنید رژیم غذایی بارات را مصرف نمایید

بارات رژیم غذایی موز؛ برنج؛ سیب و یــا نان تست اســت و بــرای افراد بــا حالت تهوع و یــا اسهال خوب و بسیار ملایم اســت توصیه می شــود تنها زمانی کــه شما حداقل 6 ساعت بدون استفراغ هستید از ایــن رژیم غذایی پیروی نمایید. رژیم غذایی بارات درمان خوبی بــرای حالت تهوع اســت بــا ایــن حال؛ بــه یاد داشته باشید کــه رژیم غذایی بارات یک رژیم غذایی کوتاه مدت اســت و شما بــایــد پــس از 24 تــا 48 ساعت مواد غذایی روتین را مصرف نـمـایـیـد اگــر شما هنوز هم استفراغ دارید بــا ایــن حال؛ شما بــایــد فــقــط یک رژیم غذایی مایع شفاف داشته باشید و یــا بــه دنبال کمک های پزشکی باشید.

برای درمان حالت تهوع مقداری نعناع مصرف کنید

به نظر می رسد نعناع یک انتخاب خوب بــرای برخی از مردم بــا حالت تهوع باشد اگــر چــه پزشکان و دانشمندان مفید بودن آن را قبول ندارند حــتـی آن می تواند بــرای افراد بــا سوء هاضمه و سوزش سر دل مفید باشد امــا آن بــه کسانی کــه حالت تهوع دارند نــیــز کمک می کــنــد مــمــکن اســت در متوقف کردن اسپاسم معده همراه بــا استفراغ مفید باشد. شما می توانید نعناع را بــا خوردن تیک تاکس و یــا منتوس بدست آورید امــا دقت کنید کــه قند موجود در آنها می تواند شما را بیمار کــنــد یکی دیگر از گزینه ها آدامس های بدون قند بــا نعناع در آن اســت بــا ایــن حال؛ جویدن می تواند باعث بلع هوا و ورود بــه معده شــود کــه می تواند بــه نفخ ناراحت کننده منجر شــود همچنین شما می توانید چای نعناع بنوشید.

مقدار زیادی مایعات بنوشید تــا حالت تهوع رفع شود

روزانه حدود 8 تــا 10 لیوان آب یــا مایعات سالم شفاف دیگر را مصرف کنید زمانی کــه شما در حالت تهوع هستند اگــر شما استفراغ همراه بــا تهوع دارید سعی کنید بــا خوردن مایعات زلال هیدراته بمانید شما می توانید نوشابه های انرژی زا و نوشیدنی هایی ورزشی حاوی مایعات و الکترولیتها استفاده نـمـایـیـد اگــر شما حالت تهوع دارید در صورت مصرف نوشیدنی ورزشی سالم شما بــایــد مصرف آب را 1/2 یــا ¼ کاهش دهید.

در درمان حالت تهوع نوشابه خنک می تواند کمک کند

وقتی شما نمی توانید چیزی مصرف کنید نوشابه خنک می تواند بــه شما کمک کــنــد ولــی نوشابه قند بالایی دارد امــا اگــر شما بــرای تسکین معده می نوشید قبل از هــر بار مصرف تکان دهید تــا گاز آن خارج شود.

لیمو مصرف کنید تــا حالت تهوع درمان شود

به عــنــوان درمان معمول مورد استفاده بــرای بیماری صبحگاهی؛ بــه نظر می رسد لیمو توانایی جلوگیری از حات تهوع را داشته باشد شما می توانید آن را بــه طور مستقیم یــا در مواد غذایی مصرف کنید و گاهی حــتـی بــا بو و عطر لیمو بهبودی پیدا کنید همچنین مکیدن آب نبات لیمو می تواند بــه رفع حالت تهوع کمک کــنــد غذاهای مشابه لیمو؛ مانند غذاهای ترش و لیموترش گزینه های خوب بــرای افراد بــا حالت تهوع است.

در درمان حالت تهوع از مواد غذایی راحت استفاده کنید

مواد غذایی بــا بوی قوی کــه حاوی مقدار زیادی چربی باشد می تواند تهوع را بدتر کــنــد ایــن بــه ایــن معنی اســت کــه شما بــایــد از غذاهای راحتی مانند سیب زمینی له شده؛ رشته فرنگی؛ برنج سفید استفاده کنید و ایــن بــه هضم آسان و آرام کردن معده کمک می کند.

برای درمان حالت تهوع غذاهای سرد بخورید

پزشکان تعیین کرده اند کــه تهوع بــه سیستم عصبی مرکزی مرتبط اســت عوامل بسیاری اســت کــه بــه احساس و شدت تهوع کمک می کــنــد بــه نظر می رسد کــه دمای مواد غذایی نــیــز نقش مهمی را در تهوع ایفا کــنــد وقتی کــه شما غذاهای خنک؛ مانند سالاد؛ بستنی یخی؛ ساندویچ سرد مصرف می کنید تهوع شما کاهش خواهد یافت و شما در غذا خوردن احساس بهتری پیدا می کنید.

سعی کنید چوب شور نمکی و کراکر بخورید تــا حالت تهوع قطع شود

اگر شما هنوز هم در مورد آنچه می خورید در داشتن حالت تهوع نگران هستید سعی کنید مقداری از کراکر بخورید هنگامی کــه شما حالت تهوع درست پــس از برخواستن از خواب در صبح دارید سعی کنید قبل از بلند شدن از خواب مقداری نوشابه را بــه صورت جرعه جرعه بنوشید و یــا کراکر بخورید چیزهایی مثل کراکر شور؛ نان تست خشک؛ چوب شور خشک؛ غلات خشک هــمــه اگــر بــه آرامی در طول روز خورده شــونــد می توانند بــه کنترل تهوع کمک کنند.

سریعترین راه درمان حالت تهوع

سریعترین راه درمان حالت تهوع

سعی کنید مقداری فلفل چیلی (قرمز و تند) مصرف نمایید

معمولا غذاهای ادویه دار تهوع را بدتر می کـنـنـد و استثناء مهم فلفل تند اســت فلفل تند حاوی ماده ای شناخته شده بــه عــنــوان کپسایسین اســت کــه باعث تحریک ماده P کــه درست مثل یک دارو بــرای تهوع عمل می کــنــد بسیاری از غذاها کــه حاوی فلفل تند هستند می توانند بــرای سرکوب کردن حالت تهوع مورد استفاده قرار گیرد.

از غذاهای فرآوری شده؛ غذاهای چرب و یــا شور مانند دونات؛ شیرینی؛ همبرگر؛ چیپس؛ کنسرو؛ شیرینی؛ نان سفید و مواد غذایی سرخ شده اجتناب نمایید.

از مواد غذایی بــا بوی قوی و مواد غذایی تند دوری کنید.

از نوشیدنی های گازدار؛ الکل و کافئین اجتناب کنید.

اطلاعات بیشتر بــرای کمک بــه رفع حالت تهوع

علاوه بر ایــن همچنین شما بــایــد بــه دنبال راهنمایی بیشتر بــرای کاهش احساس حالت تهوع باشید.

از بودن هوای سرد و تازه در اتاق خود مطمئن شوید اگــر هوا کهنه باشد مــمــکن اســت شما دچار احساس تهوع بیشتری شوید.

وعده های غذایی کوچک و مکرر داشته باشید. هدف شما بــرای 6 – 8 وعده کوچک در روز و یک میان وعده قبل از رفتن بــه رختخواب باشد.

از یک دهانشویه قبل از غذا خوردن و بعد از غذا خوردن بــرای از بین بردن طعم و مزه بد در دهان استفاده کنید.

تا یک ساعت پــس از هــر وعده غذایی نخوابید ایــن روش تهوع را کاهش می دهد.

چه هنگامی در داشتن حالت تهوع بــه دکتر مراجعه کنید

علائمی کــه شما بــایــد بــه دکتر مراجعه کنید عبارتند از :

استفراغ بیش از سه بار در روز.

شما نمی توانید هــر چیزی جامد یــا مایع را پایین نگه دارید.

تهوع شما بیش از 2 روز طول بکشد.

داشتن احساس ضعف.

داشتن درد شکم.

داشتن یک دمای بالا.

عدم داشتن ادرار بــرای مدت 8 ساعت.

درمان حالت تهوع بــا عسل

تهوع اغلب بــا ترشح بیش از حد بزاق دهان و برخی اوقات گرفتگی عضلات معده همراه است…در ایــن مطلب بــه نقل از «prevention» بــه چند  درمان  خانگی بــرای پیش گیری از تهوع و استفراغ اشاره شده است.

* کمی نمک و فلفل روی تکه ای لیمو بپاشید و بمکید.

*مصرف چای نعناع اول صبح در رفع ایــن حالت موثر است.

* هــر بار کــه حالت تهوع بــه شما دست داد؛ برگ نعناع بجوید.

* مخلوطی از پودر گشنیز؛ پودر زنجبیل خشک و عسل در پیش گیری از استفراغ موثر است.

* کمی پودر فلفل را بــه برگ های نعناع اضافه کنید و بجوید تــا حالت استفراغ ناشی از سوءهاضمه از بین برود.

* بــرای جلوگیری از ایــن حالت؛ خرما بخورید. * پودر زیره بــه ماست اضافه و میل کنید.

* برگ مرکبات مانند لیمو؛ پرتقال و … را استنشاق کنید.

* مصرف چای زنجبیل بــا مقدار کمی شکر در برطرف کردن ایــن حالت موثر است.

* لیموناد سرد نــیــز در پیش گیری از حالت تهوع موثر است.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان حالت تهوع”

دیدگاه ها بسته شده اند.