درمان چاقی

مجموعه: پزشکی

درمان چاقی

درمان چاقی در طب سنتی بــه روش آبشار درمانی

تخمین زده شده اســت کــه در آغاز قرن جاری میزان مرگ و میر ناشی از مشکلات مرتبط بــا چاقی بیش از مرگ‌های ناشی از بی غذایی باشد. تناقض در وضعیت تغذیه در جهان؛ بــه خصوص در کشورهای در حال توسعه؛ نکتۀ قابل توجه و مهمی است. در حالی کــه کشورهای در حال توسعه در تلاش بــرای کاهش سوء تغذیه و گرسنگی هستند؛ از ســوی دیگر بــا مشکلی پیچیده تر بــه نام چاقی و اضافه وزن مواجه می‌شوند.

افزایش میزان مبتلایان بــه چاقی در سال‌های اخیر بــه حدی شده اســت کــه شمار آنان در ایــن کشورها از شمار افراد مبتلا بــه کمبود تغذیه فراتر رفته و ایــن امر نه بــه معنای بهبود وضعیت تغذیه بـلـکـه بــه معنای بروز مشکلات قابل توجه در آینده است.

از ســوی دیگر؛ بروز پدیدۀ افزایش وزن و چاقی بــه شکلی گمراه کـنـنـد موجب غفلت از کمبود ویتامین‌ها و ریز مغذی‌ها می‌شود و ایــن امر باعث ایجاد کلاف سردرگمی از مشکل عمدۀ بهداشتی در جهان یعنی گرسنگی؛ چاقی و کمبود ویتامین‌ها و ریز مغذی‌ها می شــود کــه هــر سه آنها راه حل مشترکی بــه نام تغذیه مناسب دارند.

طب سنتی ایران علاوه بر چاقی سیستمیک بــرای چاقی موضعی نــیــز تعریف دارد و علاوه بر تحلیل چگونگی پیدایش آن؛ درمان مقتضی را نــیــز ارائه می‌دهد.

بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران؛ معمولاً غذاهای گرم مزاج می‌توانند لاغر کننده باشند ولــی غذاهای سرد مزاج مانند ماست؛ دوغ؛ سوپ جو؛ و شیر برنج می توانند چاق کننده باشند.

اگر یک شخص سرد مزاج غمگین شده و غصه بخورد چاق می‌شود و در همان شخص زمانی کــه شاداب است؛ لاغرتر می‌شود. یعنی در روش طب سنتی درمان چاقی معانی دیگری هم می‌دهد و آن عبارت اســت از: درمان کم کاری تیروئید؛ درمان کیست تخمدان؛ درمان کبد چرب؛ درمان نزله؛ درمان اخلاط ریوی؛ درمان نازایی؛ درمان آلرژی پوستی؛ درمان فشار خون؛ درمان دیابت و زیــرا ما در طب سنتی هدف از درمان؛ اصلاح طبع اســت و بــه همین دلیل وقتی طبع اصلاحی شد؛ چاقی و لاغری هم اصلاح می شود؛ بیماری‌های همراه و بیمار‌ی‌های زمینه ای هم تــا حدود خیلی زیادی اصلاح می‌شود.

در حالیکه در طب نوین ایــن اهداف خیلی مد نظر نیست؛ اگــر هم مد نظر باشد؛ ابزار کار خیلی ضعیف است؛ مثلاً شما می‌خواهید چاقی را درمان کنید تــا دیابت هم درمان شود؛ بــه فرض چاقی هم برطرف شــود می‌بینید کــه گاه حــتـی دیابت بدتر از قبل هم شده اســت و بیمار ترجیح می‌دهد همچنان چاق باقی بماند ولــی تعداد قرص‌های قندش را زیادتر نکند! مثال دیگر اینکه چاقی از بین می‌رود ولــی مریض دچار تاری دید هم می‌شود و از حالا بــه بعد بــایــد عینک هم بزند!

به طور خلاصه اینکه درمان چاقی و لاغری در روش طب سنتی مثل یک آبشار درمانی است؛ عیوب بیمار یکی یکی برطرف می‌شود و بــا کمال تعجب و ناباوری مریضی کــه خود را بــه پزشک مجرب طب سنتی سپرده هــر روز شاهد معجزه ای جدید و ناخواسته درمانی خواهد بود.

وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالا و پایین؛ هــر دو می توانند بــا چاقی همراه باشند؛ ولــی علت چاقی در آنها متفاوت است. وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالا می‌تواند همراه بــا دستیابی بــه غذاهای دارای کالری بیشتر و عدم تحرک ناشی از استفاده از وسایل و امکانات رفاهی بیشتر باشد؛ کــه منجر بــه چاقی و اضافه وزن می شــود و چاقی در افراد دارای وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین بیشتر ناشی از سوء تغذیه اســت نه پرخوری.

تغییر عادات رفتاری می تواند در بسیاری از بیماران باعث کاهش وزن کافی بــرای بهبود سلامت شود؛ امــا اغلب بــه تدریج دوباره افزایش وزن روی می دهد. گرچه بــرای بسیاری از مردم کاهش وزن مشکل است؛ امــا حفظ کاهش وزن از آن هم دشوارتر است.

سید مرتضی صفوی در گفت‌و‌گو بــا خبرنگار تسنیم می‌گوید: پیروی از یک الگوی غذایی صحیح در طول زندگی از کودکی تــا بزرگسالی راهکاری ساده و ارزان در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و متعاقب آن بروز بیماری های مزمن اســت کــه بــا آموزش و فرهنگ سازی صحیح می توان بــه آن دست یافت.

به گفته وی اضافه وزن و چاقی یکی از مهم ترین عوامل خطر در بروز بیماری های مزمن غیر واگیر اســت کــه همراهی آن بــا کم تحرکی؛ بالا بودن کلسترول خون؛ مصرف دخانیات؛ فشار خون بالا؛ استرس های روحی و عادات غذایی نادرست (مصرف کم سبزی؛ میوه؛ مصرف زیاد چربی های اشباع ) می تواند در بروز زود هنگام بیماری های غیر واگیر اثر گذار باشد.

این متخصص تغذیه می‌افزاید: گزارشات حاکی از چهره هشدار دهنده شیوع چاقی و بیماری های غیر واگیر دار در جهان است. بیماری های غیر واگیر مسئول 52 درصد هــمــه مرگ و میرها و 47 درصد بار بیماری ها در سال 2005 میلادی بودند کــه احتمال می رود بــه 60% در سال 2020 هم برسد. در گزارش منتشر شده سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 در جمعیت منطقه خاور میانه شرقی جمعیت 20 سال بــه بالا؛ میزان شیوع اضافه وزن و چاقی 65 درصد و عدم فعالیت بدنی 77 درصد اعلام شده است.

صفوی ادامه می‌دهد: داده های جمع آوری شده از گروه سنی 15 سال بــه بالا در 16 کشور منطقه بالاترین سطح اضافه وزن را در کشور کویت؛ مصر؛ ایالات متحده عربی؛ عربستان سعودی؛ اردن و بحرین از 74درصد تــا 86درصد در زنان و از 69درصد تــا 77 درصد در مردان نشان داده است.

سید جواد علوی درباره شیوه درمان چاقی در طب سنتی و مزیت آن نسبت بــه طب نوین می‌گوید:رژیم‌های لاغری کــه در طب مدرن بــه افراد تجویز می‌شود عمدتا بر پایه کالری حساب می‌شود و بــرای تمام افراد بدون در نظر گرفتن مزاج آنها رژیم ارائه می‌شود. بسیاری از کسانی کــه از ایــن نوع رژیم ها پیروی می‌کنند پــس از مدتی دچار ناراحتی‌های اعصاب و افسردگی می‌شوند.

به گفته وی ایــن رژیم ها معمولا بــه شکست مواجه می‌شوند بــه طور مثال اگــر بــه فرد بلغمی گفته شــود کــه بــرای لاغری بــایــد سالاد کاهو مصرف کنی می بینی کــه پــس از مدتی ایــن فرد لاغر نشده بـلـکـه اضافه وزن نــیــز پیدا کرده چرا کــه کاهو دارای طبیعت سرد و تر اســت و مزاج بلغم نــیــز سرد و تر بوده کــه مصرف کاهو موجب افزایش رطوبت و چاقی می‌شود.

این کارشناس طب سنتی ادامه می‌دهد: افراد مــمــکن اســت بعد از مدتی رعایت رژیم های سخت خسته شــونــد و اگرچه مــمــکن اســت کاهش وزن زیادی هم داشته باشند امــا باکنارگذاشتن رژیم؛ ولع زیادی بــرای خوردن پیدا می‌کنند کــه خود موجب بازگشت دوباره وزن از دست رفته می‌شود.

علوی عــنــوان می‌کند: در رژیم های لاغری افراد چاق در طب مدرن حذف شام خود معضلی اســت کــه موجب ضعف قوای افراد می‌شود و در بسیاری از روایات آمده کــه حذف شام باعث ضعف بدن می شود.

وی می‌گوید: بسیاری از افرادی کــه بــا مشکلاتی مانند ریزش مو یــا ضعف قوای عمومی بــه پزشک طب سنتی مراجعه می‌کنند  افرادی هستند کــه در دوره ای رژیم های غذایی سخت رعایت کرده‌اند کــه موجب بروز ضعف  اعصاب و ضعف بدن شده‌اند.

این کارشناس طب سنتی می‌افزاید: اضافه کردن تعداد وعده‌های غذایی نــیــز خود بــه نوعی مشکل اســت چرا کــه معده درگیر هضم غذاست و هنوز غذا هضم نشده اســت کــه فرد دوباره غذا می‌خورد کــه خود موجب فساد هضم و ناراحتی‌های گوارش می‌شود.

علوی اضافه می‌کند: در طب سنتی گفته می شــود کــه فرد 3 وعده غذایی را مصرف کــنــد ولــی هــر وعده را غذای خوب بــا کیفیت مصرف کــنــد و بــه خوبی بجود آب مابین غذا مصرف نکند کــه همین جویدن زیاد غذا و مصرف نکردن آب ما بین غذا خود عاملی بــرای لاغر شدن افراد است.

وی یاداور می‌شود: رژیم های تک خوری یعنی اینکه فرد از یم نوع غذا در 3 وعده در مدت طولانی مصرف کــنــد بــه عــنــوان مثال مصرف آب بــه مدت 40 روز کــه خود ایــن عامل بروز بسیاری از بیماری‌هاست و عوارض جدی بــه دن تحمیل می‌کند.

عثمتی درباره شیوه درمان چاقی در طب سنتی و مزیت آن نسبت بــه طب نوین می‌گوید: مبنای علمی اصلی تمام رژیم های چاقی و لاغری؛ در طب نوین بر اساس کالری اســت و اگــر کسی بیش از حد کالری مصرف کــنــد چربی بدنش زیاد و چاق می‌شود ولــی بــایــد گــفــت کــه در طب سنتی افراد چاق دارای طبیعتی سرد و تر(این افراد بدنشان از چربی انباشته شده است) ؛ گرم و تر ( کــه ایــن افراد بدنشان از گوشت انباشته شده است) البته لاغر کردن ایــن 2 طیف بــا هم تفاوت دارد.

به گفته وی افرادی کــه گرم تر هستند و بدنشان انباشته از گوشت اســت بــایــد مواد غذایی سرد و خشک مخالف طبیعت بدنی خود مصرف کـنـنـد و افراد سرد و تر بــایــد مواد غذایی گرم و خشک مصرف کـنـنـد کــه لاغر شــونــد ایــن در حالی اســت کــه در رژیم های غذایی متخصصان تغذیه اغلب از موادغذایی سرد بــرای لاغرشدن استفاده می‌کنند مانند جوجه کباب؛ سالد فصل؛ ماهی و … بــه کار برده می شود.

این کارشناس طب سنتی می‌افزاید: متخصصان تغذیه ایــن جمله را کــه افراد در مراجعه بــه آنان کــه آب هم می‌خورم چاق می‌شوم را قبول ندارند ولــی از دیدگاه طب سنتی مصرف بیش از حد آب خود موجب ورم اندام ها و ناراحتی‌های مفصلی میکند.

عثمتی اضافه می‌کند: اگــر مدتی خونریزی قاعدگی زنان کم یــا قطع شود؛ حتّی اگــر غذای کمتری بخورند؛ چاق می شوند. یعنی زنی کــه دچار چنین مشکلی اســت اگــر تحت درمان قرار گیرد و عادت او بــه طور منظّم بر قرار شود؛ حتّی اگــر غذای بیشتری نسبت بــه قبل بخورد هم لاغر می شود. همچنین اگــر افراد مدّتی شکمشان خوب کار نکند و دچار یبوست باشند  اگــر بهترین رژیم های لاغری را رعایت کـنـنـد لاغر نمی شــونــد اگــر یبوست خود را درمان کـنـنـد وزن کم می کند؛

این کارشناس طب سنتی بیان می‌کند: یک مثال جالب بــرای فهمیدن افزایش حجم بدن کــه اگــر یک تیکه ابر را در آب بیاندازید دچار افزایش حجم می‌شود و اگــر خشک شــود دوباره کوچک و کاهش حجم پیدا می کــنــد ایــن اصل بــه عــنــوان مهمترین اصول لاغری و چاقی در طب سنتی است.

عثمتی می‌افزاید: اگــر کسی می‌خواهد لاغر شــود بــایــد مواد غذایی دارای طبع خشک مانند زیره؛ آویشن؛ رازیانه؛ شوید؛ و …. بــه غذایشان اضافه کــنــد و از مصرف زیاد آب پرهیز کنند.

وی عــنــوان می‌کند: طب سنتی افراد را بــه 4 دسته گرم و تر(دموی)؛ سرد و تر( بلغمی)؛ سرد و خشک (سوداوی) و گرم و خشک صفراوی تقسیم می‌کند کــه 2 دسته اول عموما درشت هیکل و دو دسته عموماً لاغر اندام هستند.

میرسعیدی 47 ساله بــه خبرنگار تسنیم می‌گوید: بــرای درمان بیماری دیابتم بــه متخصص تغذیه مراجعه کردم حدود 20 کیلو اضافه وزن داشتم متخصص تغذیه بــه من رژیم غذایی پر پروتئین و کربدهیدرات کم ارائه داد.

به گفته وی طبق تجویز ایــن متخصص روزی 8 لیوان آب می‌خوردم و مصرف سالاد کاهو فراوان را بــه من توصیه کــرد پــس از گذشت تقریبا سه هفته خودم را وزن کردم؛ کاهش وزنی مشاهده نکردم بــا وجود اینکه بــه توصیه ها توجه کرده بودم و دچار درد های مفصلی شدم و صبح کــه از خواب بلند می‌شدم بدنم درد می‌کرد و از رژیم غذایی کهاده بودند نفع کمی بردم و نه تنها لاغر نشدم بـلـکـه دچار دردهای مفصلی شدم.

این معلم آموزش و پرورش عــنــوان می‌کند: بعد از گذشت چند ماه بــه توصیه یکی از دوستانم بــه یکی از متخصان طب سنتی کــه از طریق تغذیه بیماری را درمان می‌کرد مراجعه کردم. ابتدا حسابی من را دعوا کــرد کــه چرا کاهو و آب زیا مصرف کردم چرا کــه ایــن من سرد مزاج بودم و ایــن 2 ماده غذایی خیلی بر من تاثیر منفی گذاشته بود.

میرسعیدی خاطرنشان می‌کند: بــا توجه بــه مزاجم غذا تجویز کــرد کــه پــس از گذشت 6 ماه 10 کیلو وزن کم کردم و قند خونم کاهش پیدا کــرد و الان حدود یک سال اســت کــه هیچ داروی شیمیایی مصرف نمی کنم و بــرای ماهش قند خونم طبق تجویز پزشک از غذاهایی کــه موجب کاهش قند خون می‌شود استفاده می‌کنم.

 

درمان چاقی بــا گیاهان دارویی ؛ درمان چاقی بــا طب سوزنی

 

درمان چاقی بــا گیاهان دارویی

مصرف پیاز؛ چای سبز و عصاره برگ زیتون می تواند بــه مبارزه بــا چاقی کمک کند.

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج تحقیقات آنان نشان داده اســت کــه مصرف پیاز؛ چای سبز و عصاره برگ زیتون می تواند بــه مبارزه بــا چاقی و بیماری های مرتبط بــا اضافه وزن مانند بیماری قلبی؛ دیابت؛ کبد چرب کمک کند.

محققان یک سری از غذاها را بر روی موش هایی کــه تحت رژیم غذایی ناسالم قندی و چرب قرار داشتند آزمایش کردند.

آنان عــنــوان کــردنــد کــه مصرف بعضی مواد می تواند بــه هنگامی کــه فرد از رژیم غذایی پرچرب و دارای کربوهیدارت بالا استفاده می کــنــد نــیــز موثر واقع شود.

این دانشمندان دریافتند غذاهای خاصی بــه پیشگیری از رشد سلول های التهابی در بالشتک های چربی بدن حیوان منجر می شود. ایــن بالشتک ها در شکم قرار دارند و چربی را از جریان خون می گیرد و ذخیره می کند.

نتایج ایــن تحقیقات کــه در نشریه تغذیه و زیست فناوری دارویی منتشر شده نشان می دهد که  موش هایی کــه بــه آنها پیاز؛ چای سبز ؛عصاره برگ زیتون ؛ هویج بنفش و دانه های چیا( دانه هایی از خانواده نعنا ) داده می شــد دچار کاهش تعداد سلول های چربی شدند و بــا وجود ادامه رژیم غذایی نامناسب وزنشان تــا پایان تحقیق کاهش می یافت.

پژوهشگران دریافتند عملکرد کبد و قلب در ایــن جوندگان بهتر شد.

این دانشمندان می گویند پیام اصلی ایــن پژوهش ایــن اســت کــه بــه جای کمتر خوردن بــایــد غذای مناسب و بهتری مصرف کرد.

پیاز و عصاره برگ زیتون دارای فلاونید خاصی موسوم بــه روتین هستند کــه در سیب و چای نــیــز وجود دارد.

درمان چاقی بــا طب سوزنی

ریشه طب سوزنی حداقل از 5هزار سال پیش بــا طب چینی آمیخته شده اســت و در سایر نقاط جهان به‌عنوان بخشی از طب سنتی چین (TCM) یــا طب شرقی شناخته می‌شود.

متخصصان ماهر طب شرقی بعد از گذراندن دوره‌های متفاوت طب چینی بــا طب سوزنی؛ گیاهان دارویی؛ ماساژ؛ درمان‌های حرکتی و تغذیه‌ای مانند تای‌چی و… آشنا می‌شوند.

طب سوزنی در غرب بیشتر به‌عنوان روشی بــرای تسکین درد شناخته شده امــا تاثیر آن در درمان بسیاری از ‌مشکلات  دیگر نــیــز ثابت شده است. در سال 1979/1358 سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد؛ طب سوزنی – بــه تنهایی یــا همزمان بــا داروهای فعلی- می‌تواند 104 عارضه را درمان کند. ایــن نوع درمان بــا مدیریت استرس؛ می‌تواند در پیشگیری از بروز عارضه‌های مختلف سلامت نقش عظیمی بازی کند. بــه گفته متخصصان طب سوزنی؛ بسیاری از بیماری‌هایی که  بــا ایــن روش درمان می‌شوند؛ بــه خاطر فشار روانی مزمنی اســت کــه سیستم‌های چندگانه بدن؛ شامل سیستم‌های ایمنی و غدد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. درمان بــا طب سوزنی هیچ شباهتی بــه آمپول زدن ندارد!

اما از آنجا کــه مدارک لازم مبنی بر تاثیر صد‌در‌صدی طب سوزنی بر چاقی وجود ندارد؛ اگــر قصد کاهش وزن دارید؛ بد نـیـسـت بدانید کــه ایــن روش بــه تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد و بهتر اســت قبل از ایــن کار بــا چند کارشناس طب مکمل در ایــن خصوص مشورت کنید تــا بهترین راه بــرای کاهش وزن و تغییر سبک زندگی خود را بیابید.

این روش چطور عمل می کــنــد ؟

طب سنتی چین بر کیفیت انرژی یــا قدرت زندگی در بدن تاکید دارد کــه متخصص طب سوزنی آن را «چی» می‌خواند و بــه سلامت ما اشاره دارد. در واقع «چی» در طول مسیرهای انرژی بدن کــه «کانال‌های انرژی» خوانده می‌شود؛ منتشر شده و بسیاری از آن بــه اعضای خاصی مرتبط است. وقتی «چی» مسدود شده و نمی‌تواند آزادانه منتشر شــود و در بدن گسترش یابد؛ بیماری در نقطه‌ای از بدن بروز می‌کند. بــرای متعادل‌سازی مجدد جریان انرژی و بازگشت سلامت بــه بدن؛ متخصص طب سوزنی سوزن‌ها را بــه نقاط خاصی از بدن فرو می‌کند؛ تعداد ایــن نقاط خاص در بدن در نهایت بــه 360 نقطه می‌رسد!

آیا ایــن روش بــه فرد صدمه می زند ؟

طب سوزنی اصولا بــایــد بدون درد باشد؛ مگر افراد بسیار حساس کــه بسته بــه میزان حساسیت‌شان و مکانی کــه سوزن در آن فرو می‌رود؛ سوزش خفیفی را احساس خواهند کرد. وقتی سوزن‌ها سر جای‌شان قرار می‌گیرند؛ کاملا طبیعی اســت کــه احساس سوزش یــا خارش جزئی؛ بی‌حسی و کرختی؛ گرما یــا فشار ملایم احساس شود. اگــر ایــن احساس‌ها شدت بگیرند یــا احساس ناراحتی در فرد ایجاد کند؛ بــایــد متخصص طب سوزنی را در جریان بگذارید تــا سوزن‌ها را بازنگری کند.

در طول جلسه طب سوزنی دقیقا چــه اتفاقی می‌افتد ؟

این جلسه بعد از معاینه اولیه پزشک شامل تعیین ضخامت پوست؛ شرایط زبان و کیفیت ضربان نبض مچ دست آغاز می‌شود؛ ایــن مشاهدات؛ کلیاتی را در مورد وضعیت بدن بــرای پزشک روشن می‌کند و او بــا آگاهی بیشتر درمان را آغاز می‌کند. بعد از تشخیص مشکل؛ متخصص طب سوزنی از شما می‌خواهد کــه روی تخت دراز بکشید و سوزن‌ها را در نقاط کلیدی بدن قرار می‌دهد. در ایــن مرحله شما دیگر لازم نـیـسـت کاری انــجـام دهید و می‌توانید تــا پایان جلسه؛ کــه مــمــکن اســت بیش از 40 دقیقه طول بکشد؛ استراحت کنید!

طب سوزنی چطور باعث کاهش وزن می‌شود ؟

در مکتب طب سنتی چین گفته می‌شود چاقی معمولا بــه خاطر عملکرد ضعیف دستگاه گوارش و نامتعادل بودن میزان مواد‌غذایی هضم شده کــه وارد دستگاه گردش خون می‌شوند؛ ایجاد شده و بــا بیماری‌هایی چــون بالا رفتن قند خون؛ چربی خون؛ فشار خون؛ افزایش اسیداوریک و درد مفاصل خود را نشان می‌دهد. در ایــن روش؛ نقاط حساس بــا سوزن‌های مخصوص هدف گرفته می‌شوند تــا کانال‌های انرژی تمیز شــود و تعادل خون و «چی» تنظیم شده و بــا تخریب مستقیم سلول‌های چربی؛ تعداد سلول‌های چربی در بدن کمتر شــود و اشتهای فرد کاهش یافته و در نهایت وزن کاهش یابد.

سوزن‌ها حدود 40 دقیقه در نقاط خاص بدن باقی می‌مانند تــا باعث تحریک همان نقاط شده و کانال‌های انرژی فعال شــونــد و همچنین گردش خون شتاب می‌گیرد و گرمای بدن رها می‌شود تــا کاهش وزن اتفاق بیفتد.

تحقیقات علمی در مورد طب سوزنی چــه می‌گویند ؟

تحقیقات علمی کمی توانسته‌اند تاثیر طب سوزنی بر کاهش وزن را بــه اثبات برسانند؛ برخی از ایــن مطالعات بر ایــن باورند کــه طب سوزنی می‌تواند بــه عــنــوان تسریع‌کننده لاغری در افراد عمل کند. بر اساس پژوهشی کــه در سال 2009 در ایــن زمینه منتشر شد؛ دانشمندان 31 تحقیق را (با مجموع 3 هزار و 13 شرکت‌کننده) تحلیل کــردنــد و بــه ایــن نتیجه رسیدند کــه طب سوزنی می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر کاهش وزن بدن داشته باشد. البته تمام ایــن تحقیقات چنین نتیجه درخشانی نداشته و بعضی از آن‌ها کیفیت پایینی داشته و تحقیقات مختلف؛ نتایج مختلفی را در زمینه تاثیر طب سوزنی بر کاهش وزن بــه اثبات رسانده‌اند. بــرای مثال؛ مطالعه‌ای کــه در سال 1999 بر روی 40 فرد چاق انــجـام شد؛ نشان داد کــه ایــن افراد بعد از 12 جلسه طب سوزنی کــه بــه صورت هفتگی انــجـام می‌شد؛ وضعیت اعصاب و افسردگی‌شان تــا حد زیادی بهبود یافت امــا در کاهش وزن‌شان تاثیری نداشت. بــا ایــن حال تحقیقی کــه یک سال پیش از آن انــجـام شده بود؛ ثابت کــرد افرادی کــه روزی 2 بار؛ بــه مدت 4 هفته در جلسات طب سوزنی شرکت داشته‌اند؛ اشتهایشان از بین رفته و وزن‌شان کم شده است.

آیا من هم می‌توانم از ایــن روش استفاده کنم ؟

اگر دوره بارداری خود را سپری می‌کنید؛ بــه هیچ‌وجه مجاز بــه استفاده از ایــن روش نیستید؛ زیــرا در ایــن روش؛ غیراز تخریب سلول‌های چربی؛ اشتهای خود را بــرای خوردن غذا از دست می‌دهید و همین موضوع باعث می‌شود؛ کمتر از حد معمول غذا میل کنید. ایــن امر در حالت عادی بــرای شما ضرر ندارد امــا در دوران بارداری هم بــرای شما و هم بــرای جنین خطرناک است. زیــرا جنین مواد مورد نیازش را از بدن مادر تامین می‌کند و درصورتی کــه شما بــه اندازه طبیعی غذا نخورید؛ نه تنها خودتان بـلـکـه جنین هم بــا فقر مواد‌غذایی؛ معدنی و املاح مواجه می‌شود.

طول سوزن‌ها چقدر اســت و  تــا چــه عمقی در بدن فرو می‌روند ؟

این سوزن‌های استیل کــه ضد‌زنگ هم هستند؛ معمولا بــه نازکی موی انسان بوده؛ استرلیزه و یک‌بار مصرف هستند و طول‌شان بین یک تــا 10 سانتی‌متر؛ متفاوت است. برعکس سوزن‌های توخالی کــه بــرای آمپول زدن استفاده می‌شوند؛ سوزن‌های طب سوزنی تو پر هستند و متخصص طب سوزنی هــر کدام از ایــن سوزن‌ها را؛ بــا توجه بــه میزان چربی زیر‌پوستی کــه سوزن‌ها نیاز دارند در آن فرو می‌برد؛ در عمق 7 میلی‌متر تــا 5/7 سانتی‌متر نقاط مختلف بدن قرار می‌گیرند و بعضی اوقات لازم اســت کــه تمام طول سوزن وارد بدن شود.

در مناطقی از بدن کــه عضله کمی روی استخوان قرار دارد (مثل پیشانی و دست) فــقــط نوک ایــن سوزن‌ها وارد بدن می‌شود امــا در مناطقی کــه عضله زیاد دارد (مثل کفل‌ها و بالای پا) سوزن تــا عمق بیشتری وارد می‌شود. طول مدت زمانی کــه سوزن در بدن بیمار باقی می‌ماند؛ بستگی بــه پزشک و نحوه درمانی دارد کــه بــرای بیمار انــجـام می‌شود؛ گاهی اوقات فــقــط یک یــا 2 ثانیه لازم اســت کــه سوزن در بدن بیمار باقی بماند و مــمــکن اســت هدف؛ ایجاد یک سوراخ ریز و خروج یک قطره خون باشد تــا از ایــن طریق بدن بتواند خود را از «چی» مهاجم خلاص کند.

چند جلسه درمان بــا طب سوزنی لازم اســت ؟

در هــر دوره درمان چاقی بــا طب سوزنی؛ فرد بــایــد 10 جلسه تحت درمان قرار بگیرد و در ایــن مدت بهتر اســت فرد از رژیم غذایی خاصی نــیــز پیروی کــنــد تــا نتیجه بهتری بگیرد؛ البته رژیم گرفتن همراه بــا استفاده از طب سوزنی؛ بسیار راحت‌تر از رژیم گرفتن تنهاست؛ زیــرا طب سوزنی باعث کاهش اشتها شده و میل و رغبت را بــرای خوردن کمتر می‌کند.

معمولا یک تــا 3 جلسه اول درمان؛ بــایــد 3 بار در هفته یــا بیشتر انــجـام شود. بعد از 3 جلسه اول؛ جلسات به‌تدریج کاهش یافته و بــه 2 بار در هفته و ســپــس یک‌بار در هفته می‌رسد.

معمولا در هفته اول تــا چهارم طب سوزنی؛ عکس‌العمل بدن بــه ایــن درمان ناگهانی اســت و کاهش وزن خیلی سریع اتفاق می‌افتد. بین 4 تــا 12 هفته؛ بدن بــه ایــن شیوه عادت می‌کند و وارد فاز سازگاری بــا طب سوزنی شده و تغییرات وزن بسیار جزئی پیش می‌آید. ایــن روند تــا 12 هفته بعد همچنان ادامه دارد و کاهش وزن بــه کندی پیش می‌رود؛ امــا بعد از ایــن مدت کاهش وزن و سایز دوباره شدت می‌گیرد.

یادتان باشد در حالت طبیعی فرد بــایــد بعد از 4تا6 جلسه متوجه تغییرات کوچکی در شرایط خود شود. اگــر هیچ بهبودی حاصل نشود؛ بــایــد بــه ایــن نکته هم دقت کنید کــه کیفیت کار متخصصان طب سوزنی متفاوت است؛ پــس قبل از نا‌امید شدن؛ از یک متخصص طب سوزنی دیگر هم کمک بگیرید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “درمان چاقی”

دیدگاه ها بسته شده اند.