همسر علی دایی

مجموعه: بازیگران

علی دایی

عکس همسر علی دایی

 

خیلی ها نورا رو تنها دختر علی دایی می دانند ؛ امــا در واقع علی دایی در گذشته یک بار ازدواج کرده و از همسر سابق خود دختری بــه نام دنیز دارد .

مونا فرخ آذری همسر دوم علی دایی و مادر نورا بــه دنبال بحث های رسانه ای علی دایی و محمد مایلی کهن در یکی از برنامه های نود ؛ دایی بــرای چندمین بار از مایلی کهن شکایت کــرد کــه پــس از چند روز وقفه ؛ رای دادگاه تجدید نظر محمدمایلی کهن صادر شــد و قاضی حکم بــه اجرای ۴ ماه زندان تعزیری مایلی کهن داد ... دایی در مورد ایــن پرونده گفته بود : « بــه جان نورا نمی بخشم » و مایلی کهن بعد از اینکه فهمید حکم تایید شده گــفــت : « بــه جان دنیز نمی بخشم » !

دنیز دختر اول علی دایی هست ... همین ماجرا ؛ جرقه ای بود تــا اینکه ماجرای همسر دوم علی دایی و دخترش دنیز بر سر زبان ها بیفتد .

در عکس زیر علی دایی در کنار همسر دومش مونا فرخ آذری ایستاده است

 

همسر علی دایی

علی دایی و همسر دومش مونا فرخ آذری

تصاویری از نورا دایی دختر دوم علی دایی از همسر دومش مونا فرخ آذری

 

نورا دایی

دختر دوم علی دایی از همسر دومش مونا فرخ آذری

 

دایی بــه غیر از نورا فرزند دیگری دارد کــه عکس و نام او کمتر منتشر شده اســت .

فرزند دیگر علی دایی کــه ایــن یکی هم دختر اســت “دنیز” نام دارد و حاصل ازدواج نخست و البته نافرجام علی دایی اســت ... “دنیز” هم اکنون بــه همراه مادرش در لندن زندگی می کــنــد و سالی یک بار بــرای دیدن پدرش بــه ایران می آید .

تصاویری از دنیز دایی دختر اول علی دایی از همسر سابقش

 

دنیز دایی

دنیز دایی دختر اول علی دایی از همسر سابقش

 

چندی قبل نــیــز سایت های خبری بدون نام بردن از علی دایی نوشتند : مربی مشهور درخواست گرفتن حضانت دخترش از همسر سابقش را کرده و پیام داده کــه ایــن ماجرا حــتـی اگــر بــه مطبوعات و رسانه ها هم کشیده شــود و آبروی او را بــه مخاطره بیندازد باز هم دست نمی کشد ... پــس بهتر اســت هــمــه چیز مسالمت آمیز حل شــود ... البته بر طبق اخبار منتشر شده ؛ همسر سابق ایــن مربی مشهور هم پیغام داده کــه وی برود از طریق شکایت خواسته ی خود را مطرح کــنــد ؛ چرا کــه بــه هیچ عــنــوان اجازه نمی دهد دخترش نزد ایــن مربی و همسر دومش زندگی کــنــد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “همسر علی دایی”

دیدگاه ها بسته شده اند.