همسر شهاب حسینی

مجموعه: بازیگران

همسر شهاب حسینی

سید شهاب الدین حسینی تنکابنی در سال 1352 در تهران متولد شد. او در سال 1374 بــا پریچهر قنبری ازدواج کرد؛ فرزند اولشان بــه نام محمدامین در زمستان 1382 و فرزند دومشان بــه نام امیرعلی در تابستان 1390 بــه دنیا آمدند.

پریچهر قنبری و همسرش در لواسان کافه ای دارند کــه مدیریت آن را پریچهر بــه عهده دارد.

گفت و گــفــت بــا پریچهر قنبری ؛ همسر شهاب حسینی

 

شهاب حسینی ؛ پدر ؛ بازیگر ؛ مجری ؛ همسر ؛ کارگردان و کافه دار چــه تفاوت هایی بــا هم دارند ؟

– شهاب هیچ وقت کافه دار نبود ؛ بعد از تولد محمد امین مدتی در خانه بودم و همان موقع دوست داشت فضای دوستانه و صمیمانه ای را بــرای گپ و گفتمان ایجاد کند. فضای سالم و خانوادگی کــه بیشتر بــه خاطر ماها کافه را بــه راه انداخت.

در مورد مجری بودن بــایــد بگویم کــه او بیان خیلی شیوایی دارد و بانک کلمات زیادی را در ذهنش دارد ... من هم بــه عــنــوان همسرش همیشه از ایــن توانایی او لذت می برم و گاهی اوقات هم غبطه می خورم کــه چطور نمی توانم مانند او حرف بزنم ... در مورد بازیگری هم دیگر حرفی نزنم بهتر است.

استاد اســت دیگر (خنده) در مورد کارگردانی هم بــایــد بگویم کــه بــه عــنــوان تجربه اول خیلی خوب بود ... تجربه ای کــه خودش هم در بازی و کارگردانی شریک بود.

همیشه می گویند پشت سر یک مرد موفق ؛ زنی اســت کــه او را بــه ایــن موفقیت هدایت کرده اســت ؛ در ایــن موفقیت چقدر سهیم هستید ؟

– من خودم را از شهاب جدا نمی دانم. در ایــن 18 سال زندگی مشترک ما بــا هم بزرگ شدیم. هــر اتفاقی کــه بــرای او می افتاد من در کنارش بودم و از همراهی بــا او لذت می بردم.

زن شهاب حسینی

زن شهاب حسینی

 

همیشه روی شما در موقعیت های مختلف حساب کرده اســت ؟

– خب ؛ من همیشه کنارش بودم امــا بعد از بچه دار شدن کمی سرم شلوغ شــد امــا بــه جرات می توانم بگویم کــه او بهترین پدر دنیاست. خیلی بــه بچه هایش علاقه دارد و گاهی اوقات حس می کنم بیشتر از من ؛ آنها را دوست دارد.

خیلی عجیب است. من هم آنها را دوست دارم امــا حس می کنم کــه بیشتر از من و عجیب تر بــه آنها علاقمند است. بــا تمام سختی های شغلی اش همیشه کنار ما بوده. خیلی وقت ها پیش می آید کــه بــرای تمرکز کردن احتیاج بــه سکوت دارد. حس و حال بازیگری شبیه بــه کارهای دیگر نـیـسـت کــه درست مانند بقیه از خواب بلند شوند. بــه مغازه یــا اداره بروند و … اینطور نیست. بــایــد روح را بسازند کــه بتوانند نقشی را ایفا کنند. شاید جاهایی از هم دور افتادیم امــا همیشه بــا هم بودیم و عشقی کــه نسبت بــه هم داشتیم؛ رابطه مان را محکمتر کرد.

همسر شهاب حسینی بودن چــه حسی دارد ؟

زندگی بــا یک نقاش محیط کوچکتری را می خواهد یک اتاق اســت و یک بوم. یک موزیسین خودش اســت و سازش امــا بازیگر اینطور نیست. همیشه بــایــد بــا یک جماعت طرف باشید. همیشه زیر ذره بین هستید.

به لطف خدا مردم همیشه محبت دارند و ایــن اتفاق بدی نیست. حس و انرژی مثبت را از هواداران شهاب می گیریم. خدا را شکر.

همه لطف و محبتی کــه در ایــن 18 سال زندگی مشترک بــه من داشته یک طرف و فرصتی کــه بــرای بازی در فیلمش در اختیار من قرار داد یک طرف. سکانس مشترکی کــه بازی کردیم خیلی حس خوبی بــه من داد.

نقشی کــه من بازی کردم نقشی بود کــه هــمــه بازیگران از او می پرسیدند قرار اســت آن را چــه کسی بازی کند. هــمــه درباره آن کنجکاو بودند و آن نقش را دوست داشتند. شهاب همیشه بــه من می گــفــت نقشی کــه بــه من داده همان حسی اســت کــه در زندگی اش نسبت بــه من دارد.

اگر بچه ها دوست داشته باشند بازیگری را ادامه دهند ؛ عکس العمل شما چیست ؟

– واقعا از ته دل خوشحال می شوم. اگــر هنری از پدر بــه آنها برسد باعث خوشحالی من اســت امــا هیچ بایدی بــرای آنها وجود ندارد. هــر استعدادی کــه داشته باشند را بهتر اســت یک جایی خرج کنند. اگــر بــه بازیگری علاقه داشته باشند من تشویق شان می کنم امــا خودشان خیلی خیلی زیاد علاقه ای بــه ایــن مقوله نشان نمی دهند.

پسر کوچکترم کمتر از سه سالش است. البته کــه خیلی هنرپیشه است. در یک لحظه می تواند عصبانی باشد و بــا عصبانیت حرف بزند و در همان لحظه می خندد و جواب می دهد. یک صحنه را بــه راحتی بــا دو زاویه و دو شخصیت تحویل ما می دهد. (خنده) از طرفی دیگر محمد امین استعداد زیادی در زمینه نقاشی دارد و بیشتر دوست دارد نقاشی بکشد. بــه نظرم یک استعداد هنری ذاتی در زندگی آنها وجود دارد و نمی توانیم منکر آن شویم.

خانم شهاب حسینی

خانم شهاب حسینی

ازدواج شهاب حسینی و پریچهر قنبری

شهاب حسینی : 22 ساله بودم کــه بــا بچه های تئاتر دانشگاه تهران کار می کردم. تــا قبل از ایــن کــه همسرم را ببینم؛ قصد ازدواج نداشتم تــا ایــن کــه روزگار ما را در برابر هم قرار داد. بــه او پیشنهاد آشنایی دادم امــا همسرم هیچ اعتقادی بــه اینگونه دوستی ها و آشنایی ها نداشت و گــفــت : اگــر کسی واقعا عاشق اســت و تمایل قلبی بــرای رسیدن بــه دختر مورد علاقه اش دارد؛ بــایــد در ایــن راه صادقانه گام بردارد و بنابراین موضوع را بــا خانواده ام در میان گذاشتم و مصمم بــه ازدواج شدم. بعد از 4-3 ماه نامزدی ؛ عقد کردیم و بعد از 3 سال من سیدشهاب الدین 22ساله و پریچهر 15 ساله زندگی مشترکمان را بــا تمام کم و کاستی هایش شروع کردیم و تــا امروز بــا وجود هــمــه سختی ها و فراز و نشیب ها در تمام مدت در کنار هم بودیم.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “همسر شهاب حسینی”

دیدگاه ها بسته شده اند.